DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

 DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

 • Bò được kiểm tra để loại bỏ bệnh
 • Tắm cho bò (tắm tại chuồng nhốt)
 • Lùa bò vào buồng gây ngất nhân đạo thông qua hành lang dẫn bò (sử dụng súng bắn để gây ngất bò). Sau khi gây ngất bò được chuyển xuống bàn chờ lấy huyết thông qua thông qua bệ dốc.
 • Trên bàn chờ bò được móc 02 chân vào móc chữ A, sau đó bò được chuyển lên dàn dẫn truyền thông qua hệ thống băng tải nghiêng tự động (trên băng tải nghiêng ta tiến hành lấy huyết bò)
 • Sau khi bò được đưa lên dàn dẫn truyền, ta tiến hành các thao tác giết mổ bò:
 • Tại khoang đầu tiên của dàn dẫn truyền bò được cắt đầu, cắt khửu chân trước và lột da vùng chân trước
 • Tại khoang thứ hai bò được cắt khửu chân sau và lột da vùng chân sau, ở khu này có bố trí 2 hệ thống dàn ben nâng hạ được điểu khiển bằng remote để công nhân thực hiện thao tác
 • Tại khoang thứ ba bò được lột da toàn thân và cưa ức, ở khu này có bố trí hệ thống máy lột da tự động và một máy cưa ức Bò
 • Tại khoang thứ tư bò được mổ lấy lòng, ở khu này có bố trí 1 hệ thống dàn ben nâng hạ được điểu khiển bằng remote để công nhân thực hiện thao tác
 • Có bố trí các xe đẩy phía dưới để chuyển lòng, da, chân, đầu của bò vào khu xử lý
 • Sau khi thực hiện xong các các công đoạn, bò được chuyển xuống cuối dàn treo để thú y kiểm soát
 • Sau khi thú y kiểm soát xong, bò được hạ xuống bàn pha lóc bằng hệ thống động cơ cố định. Bàn pha lóc này có bố trí 6 bánh xe phía dưới để chuyển bò qua khu pha lóc, sau khi pha lóc xong, các mảnh thịt thành phẩm được treo lên dàn treo bằng móc chữ S
 • Sau đó thịt bò được chuyển lên xe đông lạnh để đi giao hoặc chuyển vào kho cấp đông để bảo quản.
 • Sau ca giết mổ ta vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị và khu giết mổ (kể cả chuồng nhốt)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ SẠCH

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ HIỆN ĐẠI