dây chuyền giết mổ heo bò gà

Dây chuyền giết mổ heo bò gà sạch, công nghệ hiện đại

phục vụ nhu cầu thực phẩm sạch cho Toàn Quốc

Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, để phát triển kinh tế bền vững và mạnh mẽ, chúng ta luôn học hỏi những kinh nghiệm quí báu từ các nước trên thế giới.

Trong những kinh nghiệm hay của thế giới, trong đó kinh nghiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang áp dụng đó là “thực hiện chuỗi liên kết thực phẩm sạch. Tại Việt Nam hiện nay, nhà nước đang phát động và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chuỗi giá trị, nhằm tạo ra hiệu quả cao và bền vững cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước

Cùng với đà phát triển hiện nay, chúng tôi đã và đang xây dựng thương hiệu dây chuyền giết mổ gia súc gia cầm đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch riêng cho chính mình. Xây dựng thương hiệu DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM ĐẠT TIÊU CHUẨN SẠCH nhằm phát triển kinh tế của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế trong nước nhà.

Với những cách làm mới, với những mô hình mới, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, song với tình thần quyết tâm cao và sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan ban ngành liên quan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt trong chương trình này.

Xin cảm ơn quí vị ./.

Một số hình ảnh về dây chuyền giết mổ heo bò gà sạch

1. Hình ảnh về dây chuyền giết mổ heo

giết mổ heo

máy đánh lông heo

2.Hình ảnh về dây chuyền giết mổ bò

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ NHÂN ĐẠO

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ NHÂN ĐẠO

3.Hình ảnh về dây chuyền giết mổ gà

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GÀ

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GÀ