MÁY GIẾT MỔ HEO

MÁY GIẾT MỔ HEO (dây chuyền giết mổ heo)

Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo và mở rộng quan hệ quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở nước ta là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng, đặc biệt là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong vấn đề an toàn thực phẩm. Đây cũng là 1 điều kiện bắt buộc đòi hỏi người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ đó là: người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải có kiến thức và được học tập (tập huấn) về an toàn thực phẩm.

Để đáp ứng nguồn cung cấp thực phẩm thịt heo sạch cho toàn cầu, công ty P&T đã dày công nghiên cứu và chế tạo ra các loại máy giết mổ heo theo từng cấp độ khác nhau, để người dân và các doanh nghiệp có nhiều sự lựa cho mô hình dây chuyền phù hợp cho riêng mình. Các loại dây chuyển đều đảm bảo sản phẩm thịt heo đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm:

1/ Mẫu số: DCH-01A, đây là dây chuyền giết mổ heo công nghiệp (tự động)

2/ Mẫu số: DCH-01B, đây là dây chuyền giết mổ heo công nghiệp (tự động)

3/ Mẫu số: DCH-02A, đây là dây chuyền giết mổ heo bán công nghiệp, giết mổ heo có trọng lượng từ 80-300kg/con

4/ Mẫu số: DCH-02B, đây là dây chuyền giết mổ heo bán công nghiệp, giết mổ heo có trọng lượng từ 80-160kg/con

5/ Mẫu số: DCH-02C, đây là dây chuyền giết mổ heo bán công nghiệp, giết mổ heo có trọng lượng từ 80-130kg/con

6/ Mẫu số: DCH-03, đây là dây chuyền giết mổ heo thủ công, dùng cho các hộ giết mổ nhỏ lẻ có công suất thấp

một số hình ảnh về máy giết mổ heo của công ty P&T sản xuất

máy giết mổ heo

dây chuyền giết mổ heo

dây chuyền giết mổ heo

dây chuyền giết mổ heo

máy giết mổ heo

máy giết mổ heo